#samenvoorduurzaam | Voor het verduurzamen van uw woning.

035 – 53 378 39

Elektriciteit opwekken

Elektriciteit wordt opgewekt door energie. En op dit moment zijn het nog de grote energiecentrales die fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden om energie op te wekken. Het zijn geen duurzame energiebronnen, ze zijn snel aan het opraken en het is schadelijk voor het wereldklimaat.

Kernenergie is een andere vuile manier om elektriciteit op te wekken. Net als fossiele energie is kernenergie afkomstig van een niet-duurzame bron.

Schone, duurzame energie wordt o.a. opgewekt door de wind, de zon en de getijden. Het mooie van deze energie is dat het nooit opraakt en het veroorzaakt ook geen vervuiling bij het opwekken ervan. Tegenwoordig zien we steeds meer verschillende technologieën die toegepast worden om deze groene energie te benutten, zo ook voor in het huis.
 

Elektriciteit opwekken met zonne-energie

Heatpipes of zonnecollectoren maken gebruik van de warmte van de zon om warm water te krijgen. Fotovoltaische zonnecellen, op zonnepannelen gebruiken weer het zonlicht, waardoor deze vorm van energie direct wordt omgezet in elektriciteit. Omdat ze geen bewegende delen hebben zijn ze heel makkelijk te onderhouden en kunnen ze op huizen geplaatst worden om deze direct van stroom te voorzien.

Zonnestroom heeft heel veel voordelen, maar het grote nadeel is dat deze vorm van elektriciteit alleen overdag kan worden opgewekt, met bij voorkeur veel zonlicht. Gelukkig worden de apparaten en installaties steeds slimmer en kun je met een persoonlijk energieplan een heel goed rendement behalen.
 

Elektriciteit opwekken met windenergie

Mensen maken al eeuwenlang gebruik van windenergie. Zo worden boten al duizenden jaren door de wind aangedreven en kennen we de molens in Nederland ook al heel lang. Windenergie is een snel groeiende industrie, maar toch zien we het nog maar weinig bij onze woning. Op het platteland zien we nog wel eens een boer met een eigen (vaak grote) molen op zijn land, maar dat is het dan wel. In Frankrijk bijvoorbeeld zie je steeds vaker dat mensen kleine windmolens hebben om hun woning van stroom te voorzien.
 

Elektriciteit opwekken met waterkracht

Waterkracht is er in verschillende vormen; er kan bijvoorbeeld energie worden opgewekt door gebruik te maken van naar beneden vallend water of van snel stromend water en de golfen van de zee.

Helaas hebben we nog geen installaties die we direct kunnen toepassen om de woning van extra energie te voorzien. Al gebruiken we dan nog niet de kracht van het vallend water, we kunnen wel het vallende regenwater als ‘grijs’ water voor de toilet of als bewatering van de tuin gebruiken.
 

Elektriciteit opwekken uit biomassa

Duurzame stroom kan worden opgewekt door organisch materiaal te verbranden, zoals hout, stro en dierenmest. Hierbij wordt weinig CO uitgestoten omdat het materiaal nog niet lang geleden is gegroeid. De CO die vrij komt voegt niets toe aan het bestaande CO-niveau in de atmosfeer.

Biomassa kan het beste worden gebruikt met materiaal dat echt een afvalproduct is. Materialen verbranden die voor andere doeleinden gebruikt hadden kunnen worden of die gerecycled hadden kunnen worden is over het algemeen genomen een verspilling van energie.

Dat geldt dan natuurlijk ook voor het grootschalig verbouwen van gewassen om ze in verbrandingsinstallaties te laten verbranden. In huis kunnen we biomassa gebruiken om warmte op te wekken via een pelletkachel.
 

Groene stroom van de energieleverancier

Tegenwoordig hebben we al mooie duurzame oplossingen om de woning van energie te voorzien. Dit hoeft niet door zelf installaties in en rond het huis te plaatsen, maar dat kan natuurlijk ook door gewoon groene stroom van een energieleverancier af te nemen. Op deze manier kunnen we toch duurzaam bezig zijn zonder je huis van deze installaties te voorzien.

Of toch niet? Als je groene stroom koopt, moet het energiebedrijf ervoor zorgen dat er een bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit duurzame bronnen wordt opgewekt. Echter is de stroom die bij ons binnenkomt een mengeling van groene en grijze stroom. Er is namelijk maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Elektriciteit die van bijvoorbeeld een windmolen komt gaat niet via aparte kabels naar diegenen die dat windcontract hebben. Dus wil je energie neutraal wonen en er zeker van zijn dat je geen ‘grijze’ stroom gebruikt, dan moet je toch kijken wat voor jou de beste combinatie is om dat voor elkaar te krijgen. Elk huis is immers verschillend.
 

Weest bewust in je keuze, want groene stroom is niet altijd zo milieuvriendelijk als we denken
Stroom uit windmolens en zonnepanelen is groen, onuitputtelijk en er komen geen schadelijke gassen vrij. Natuurlijk heeft de productie van de molens en panelen zelf wel schadelijke effecten. Maar over de hele levenscyclus van een wind-of zonnepark zijn de schadelijke effecten veel lager dan bij alle andere vormen van energieopwekking.

Ook bij biomassa hangt het ervan af. Als het bijvoorbeeld gaat om afvalhout dan is er wel sprake van groene stroom, maar vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een ander gebruik van het hout nog beter. Deze stroom krijgt dan ook niet de maximale duurzaamheidsscore in het onderzoek van de Consumentenbond naar de groenste energieleveranciers.
 

Tip; om de juiste keuze te kunnen maken

Voordat je begint met verduurzamen van je woning, denk dan goed na over de mogelijkheden die jou de meeste voordelen opleveren en natuurlijk het milieu. Wij raden dan ook sterk aan om niet zomaar te kiezen voor zonnepanelen of een mooie warmtepomp. Maar eerst een goed energieplan te maken, waarin keuzes tegen elkaar worden afgewogen en de nodige berekeningen worden gemaakt om tot een weloverwogen keuze te komen.

Wil je ook een energieplan, maar geen idee waar te beginnen. Wij helpen je graag. Doe de gratis energiecheck »