#samenvoorduurzaam | Voor het verduurzamen van uw woning.

035 – 53 378 39

Algemene voorwaarden subsidie aanvraag

Met de ondertekening van dit formulier gaat ondertekende akkoord dat de op het formulier vermelde gegevens worden gedeeld met en gebruikt door Finance Plus V.O.F. (kvk-nr. 24388002), samenwerkingspartner van Kupers Techniek. Finance Plus zal de door ondertekende verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de opmaak en indiening van de aanvraag voor subsidie ISDE namens ondertekende bij de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland en/of ten behoeve van de aanvraag voor teruggave van BTW op de aanschaf van zonnepanelen namens ondertekende bij de Belastingdienst. De gegevens van ondertekende worden door Finance Plus V.O.F. vertrouwelijk behandeld en zullen door Finance Plus V.O.F. op geen enkele wijze worden gedeeld met partijen, anders dan voornoemd,noch worden gebruikt voor promotionele doeleinden.